Η κυβέρνηση καταργεί 7 φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000