Κορονοϊός και κλιματική αλλαγή θέτουν υπαρξιακά ερωτήματα στην ανθρωπότητα
MARKUS SPISKE