Στην Τήλο δημιουργούν ένα πρωτότυπο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών με θέμα το περιβάλλον
COURTESY PCAI