25η Μαρτίου: Fake πολλές από τις viral φωτογραφίες με τα στολισμένα μνημεία