Αποζημίωση για ψυχική οδύνη έως 100.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν οι εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό