«Ασφυξία και στο Αττικό με 125 ράντζα στους διαδρόμους του νοσοκομείου