Δ. Μητσοτάκης: «Στο πειθαρχικό μουσική παραγωγός της ΕΡΤ που θεωρήθηκε υπαίτια για “διαρροή” άνωθεν εντολής»