Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης στο ΑΠΘ: Στάζουν νερά στην βιβλιοθήκη (Photos)
FACEBOOK CHRIS AVRAMIDIS