Εκπαιδευτικοί: Η κυβέρνηση δεν κλείνει τμήματα σχολείων με κρούσματα