Εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη Χαρδαλιάς – Αρκουμανέας λόγω της αφρικανικής παραλλαγής