Ελάφι κοιτάζει την Αθήνα και μας θυμίζει πόσο μακριά είμαστε απ’ τη φύση!