Επικοινωνία, όχι ουσία: Εντολή σε νοσοκομεία να προσέξουν περιστατικά που θα έπαιρναν δημοσιότητα