Εργατικό ατύχημα: Εργαζόμενη σε ξενοδοχείο χτύπησε τη μέση της έπειτα από πτώση
FACEBOOK.COM/ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ