Εικόνες ντροπής με ηλικιωμένο να μεταφέρεται σε καρότσα αγροτικού, ελλείψει ασθενοφόρου