Η Αρχαία Ολυμπία στο σκοτάδι, μόνο η Ολυμπιακή Ακαδημία ηλεκτροδοτείται