Η Παπαευαγγέλου θεωρεί μικρό ποσοστό το 20% των θανάτων εκτός ΜΕΘ