Κάτοικοι με κανό τρολάρουν τον Δ. Αθηναίων: Παρακαλούμε τόσο καιρό να μας φτιάξουν τον δρόμο