Καβάλα: Άγριος βασανισμός και θανάτωση σκύλου
UNSPLASH