Κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης για την Ιωάννα: Οι δωρεές ξεπέρασαν τις 80.000 ευρώ