«Κορωπί Ζαμέ»: Το Γαλλικό Ινστιτούτο τρολάρει τον δικηγόρο της Καϊλή