Λ. Κουτσόπουλος: Έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για όσους εργάζονται σεζόν
SCREENSHOT