Μήδεια: Και τρίτος νεκρός – Λόγω της διακοπής του ρεύματος – Υποστηριζόταν από οξυγόνο