Ο γιατρός Ηλίας Σιώρας συνταξιοδοτήθηκε αλλά θα συνεχίσει να προσφέρει αμισθί ως εθελοντής