Ο Λύτρας εκθέτει τον Μαγιορκίνη για την επιστημονική «τηλε-κριτική»