“Οχι άλλο αίμα εργατών” – Παρέμβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας