Παπανικολάου: “Ακαταδίωκτο για την επιτροπή αλλά διώξεις για τους γιατρούς”