Πλήρως απαλλακτική για Ν. Παππά η πρόταση της εισαγγελέως