Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ: Πηγαίνουν στα νησιά με άλλο ΤΚ για να κάνουν το μονοδοσικό εμβόλιο