Σχολεία: Στις 13 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι της χρονιάς