Τα Jumbo «δείχνουν» το υπουργείο Εργασίας για τη νομιμοποίηση της «γαλέρας»