Θ. Παπακωνσταντίνου: «Αυταρχισμός και ηλιθιότητα που συναντά τη xοuvτα»