Ελλάδα 2.0: Με τιμές αρχηγού κράτους η άφιξη της “Αγίας Ζώνης” στον Πειραιά