Το δυνατό μήνυμα του Κορτώ για την κλινοφιλία: Κι αυτή περνάει, όπως και η κατάθλιψη