Ακόμα και στη Γαλλία κρατικοποιείται η EDF, η γαλλική «ΔΕΗ»
AP