Αργή και ράθυμη η ΕΕ στο ζήτημα της οικονομικής ανάκαμψης
AP FRANCISCO SECO