Δεν συναινεί ο ΠΟΥ σε πιστοποιητικό εμβολιασμού για ταξιδιώτες