Γερμανικές εκλογές: Οι νέοι συσχετισμοί και η Ευρώπη – Ειδική έκδοση του ινστιτούτου ΕΝΑ και του ROSA