Η Ιρλανδία αναμένεται να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
UNSPLASH