Η «ισπανική Μύκονος» λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει τον υπερτουρισμό της
SCREENSHOT HI BALEARIC/YOUTUBE