Η Τουρκία αποχώρησε επισήμως από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης