Αντιπολεμική διαδήλωση λιμενεργατών στην Ιταλία – «Κάτω τα όπλα, πάνω οι μισθοί»
LOCALTEAMTV/TWITTER