Καμπότζη: Κάτοικοι της Πνομ Πενχ παρακαλούν για τρόφιμα