Κυρώσεις, αναξιοπιστία, παλινωδίες: Η κληρονομιά Τραμπ στην εξωτερική πολιτική