Με θάνατο κινδυνεύουν αντιφρονούντες ακαδημαϊκοί με ενεργή κοινωνική δικτύωση
AFP/GETTY IMAGES