Ο πελάτης δεν έχει πάντα δίκιο: Σερβιτόρα πληρώθηκε όλο το τραπέζι γιατί ήταν αγενείς οι πελάτες