Οι Αμερικανοί είναι πιο ανοιχτοί από ποτέ στις σοσιαλιστικές ιδέες