Αννα Τσουκαλά: Είχα μιλήσει για σεξουαλική παρενόχληση και μου είπαν ότι υπέγραψα τη θανατική μου καταδίκη