Άριελ Κωνσταντινίδη: Σε ηλικία 9 ετών βοηθός σκηνοθέτη με άρπαξε και με φίλησε