Για τους Millennials η «ενηλικίωση» μάλλον δεν θα έρθει ποτέ
GETTY IMAGES