«Η μεταμόρφωση μιας κοινωνίας απαιτεί σεβασμό στα όνειρα & δυσπιστία σε όσους κυριαρχούν»
INSTAGRAM / SISSY_DOUTSIOU